تصویربرداری پزشکی

دستگاه سونوگرافی چیست و سونوگرافی چه انواعی دارد؟

/sonography

سونوگرافی یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های زیرجلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و اندام‌های داخلی بدن و ضایعات آن ها پایه‌گذاری شده است.


دستگاه ماموگرافی دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

/mammography

دستگاه ماموگرافی، شبیه یک جعبه مستطیلی است، که در داخل تیوب آن، پرتوی ایکس، تولید می‌شود. این دستگاه اشعه ایکسی انحصاری برای تصویربرداری از سینه تولید می‌کند، زیرا میزان دُز تولیدی پرتوی ایکس برای سینه‌ها با سایر اندام‌ها کاملا متفاوت است.